Bluclad

Vanaf 1 juli 2014 zal het bedrijf 'Siniat', waaronder alle gipsactiviteiten van Etex in Europa resulteren, de commercialisatie en technische ondersteuning van de Bluclad voor haar rekening nemen.

Siniat BV Postbus 45 9930 AA DELFZIJL
T: 0596-649300
F: 0596-617188

Main Image Bluclad Bluclad Packshot

Gevels die worden afgwerkt met een sierpleister hebben nood aan een stabiele ondergrond met een lage hygrische beweging. BLUCLAD geeft u de garantie op zorgenloos en degelijk werk. Bovendien is BLUCLAD een uitstekende vochtregulator voor het gebouw.

Voordelen en eigenschappen

  • Brandveilig (niet-ontvlambaar, niet-brandverspreidend) 
  • Geluidsisolerend 
  • Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen 
  • Waterbestendig (niet op daken of afhellende vlakken in buitentoepassingen gebruiken) 
  • Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte etc.) 
  • Bestendig tegen vele chemicaliën 
  • Milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen;

*Alle productkarakteristieken zijn terug te vinden in het Productinformatieblad die u bij de downloads kan terugvinden.

Garantie

Eternit N.V. waarborgt, gedurende 10 jaar vanaf de levering, de duurzaamheid van de BLUCLAD plaat in een toepassing, indien de BLUCLAD plaat volgens de Eternit toepassingsrichtlijnen werd aangewend en wordt onderhouden.

*De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet, kan u bij de downloads terugvinden.