Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_01 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_02 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_03 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_04 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_05 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_06 (2)

Foto : EA6 project 5 Amsterdam-Zaandam_07 (2)

Zaandam  - Inntel hotel

centrum Zaandam, naast Zaandam CS

 Zaandam

Bouwtype : 

Bouwjaar : 2010

Architect : WAM  - Delft

Fotograaf : 

Referentie nr : Project Zaandam