Hoe verwijder je je oude asbestdak?

Asbestgolfplaten zijn erg courant in de landbouwsector. Bij beschadiging, veroudering of erodering vormen asbesthoudende materialen een risico omdat er schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen. Dit komt omdat het bindmiddel dat de schadelijke asbestvezels vasthoudt, zwakker wordt. Een veilige verwijdering van asbest in slechte staat zal ook moeilijker en duurder zijn. Bovendien kunnen bij brand ook asbestvezels vrijkomen.

Het asbestverleden van Eternit

In overeenstemming met de evolutie van de wetenschappelijke kennis en de wetgeving troffen de Etex-bedrijven een reeks maatregelen om aan de aanbevolen blootstellingslimieten te voldoen. Dat leidde ertoe dat asbest bij de productie wereldwijd volledig werd geweerd. Het spreekt voor zich dat we niet ongedaan kunnen maken wat in het verleden is gebeurd. We hebben daarom een maatschappelijk verantwoord ondernemen programma ontwikkeld dat gebaseerd is op volgende pijlers:

slachtoffers herkennen en schadeloosstellen,

verdere blootstelling vermijden,

wetenschappelijk onderzoek naar asbestgerelateerde ziekten ondersteunen.

roof renovation

Hoe herken ik asbestgolfplaten?

Als je het dak vóór 1993 liet installeren, dan bevat het waarschijnlijk asbest. In 1993 is Eternit gestopt met de verwerking van dit materiaal in golfplaten. Als je niet zeker weet wanneer je dak is geïnstalleerd, kun je altijd op zoek gaan naar de letters NT (New Technology) op de golfplaten zelf (zie afbeelding). Bekijk de bovenkant van de golfplaat en controleer de laatste (zesde) opstaande golf aan de zijkant. Deze letters geven aan dat dit cement synthetische vezels, cellulose en diverse additieven bevat, maar geen asbest. Mocht je toch nog twijfelen of de golfplaat asbest bevat, dan kan een expert je helpen om dat uit te zoeken.

roof renovation

Kan ik het asbest zelf verwijderen?

Een particulier mag maximaal 35 m² (dak)asbest verwijderen dat in goede staat verkeert. Dat is echter alleen toegestaan in welomschreven gevallen. De lokale overheid kan je informeren onder welke voorwaarden dat is toegestaan. Verwijdering van asbest moet altijd aan de lokale overheid worden gemeld.

De verwijdering van meer dan 35 m² asbest moet steeds gebeuren door een gecertificeerd bedrijf op basis van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kun je beboet worden als de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf.

Zorg ervoor dat je alle nodige veiligheidsmaatregelen treft als je beslist om op je dak te klimmen. We adviseren om voor dit soort klussen vakmensen in te schakelen. Als experts zijn zij beter uitgerust om de klus veilig uit te voeren.

agri support

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor deskundig advies voor jouw project.

 

Veelgestelde vragen

Op zoek naar meer informatie? Bekijk zeker hier onze Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen).